GMD Informatie

Een globaal medisch dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier dat uw huisarts voor u bijhoudt. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen indien noodzakelijk.

Dit dossier bevat onder meer alle gegevens over:

 • sociale en administratieve gegevens
 • gezondheidsgeschiedenis
 • allergieën
 • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
 • gegevens over de gevolgde behandeling
 • overzicht van het geneesmiddelen gebuik
 • vaccinaties
 • gegevens van de gevolgde behandelingen.

Het GMD geeft aan de arts een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de patient.

De patient krijgt 30% meer terugbetaald voor een raadpleging.

Het aanleggen van het GMD is gratis voor de patiënt.

Aangezien het huisartsennetwerk “Aen de Herck” erkend is als groepering in de huisartsen geneeskunde, zal een GMD afgesloten bij één van de artsen dezelfde rechten geven, zonder bijkomende administratieve verplichtingen.

Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming geven om gezondheidsgegevens te delen.

 

 

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan. 

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uit gezonheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen, informatie over uw gezondheid met elkaar te delen. 

 

Hoe toestemming geven?

U moet uw toestemming registreren. Dit kan op 4 manieren:

 1. Surf naar http://www.myhealthviewer.be/ en meld u aan met uw e-ID.
 2. Vraag uw zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige of tandarts) om uw toestemming te registreren of in te trekken. Geef uw zorgverlener daarvoor uw identiteitskaart.
 3. Ga langs bij een lokaal kantoor van uw ziekenfonds. Ook zij kunnen uw toestemming registreren met uw e-ID.
 4. Vraag aan de inschrijvingsbalie van een ziekenhuis om uw toestemming te registreren. Dat kan opnieuw met uw e-ID.

U kan op elk moment uw toestemming intrekken.
U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens.
Zelfs als u uw toestemming hebt gegeven kunt u de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

GDPR Informatie

De GDPR (= General Data Protection Regulation) of in het Nederlands AVG (= Algemene verordening gegevensbescherming) is een nieuwe wet ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Het huisartsennetwerk ‘Aen De Herck’ hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als diagnose en behandeling toe. Uw gegevens worden gebruikt in het kader van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie- en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met andere zorgverleners.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers beperkte toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken (cfr. telesecretariaat). Doel van deze verwerking is het vlotter laten verlopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd geven om aan de patiënten te besteden. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze termijn in principe 30 jaar na het laatste contact.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, uitgezonderd aan personen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (specialisten, labo, apotheek), of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren. Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken.

Ons netwerk bestaat uit artsen die nauw met elkaar samenwerken in de overtuiging dat dit een meerwaarde betekent zowel voor patiënten als voor artsen.

Indien uw huisarts tijdelijk afwezig is, kan u steeds terecht bij één van de collega’s, die uw volledig dossier kan raadplegen.

Dr. Jeroen Alberts
Motstraat 31, 3570 Alken 011 / 31 20 48
Dr. Caroline Craenen
Langstraat 5, 3570 Alken
011 / 59 21 44
Dr. Ann-Marie Jans St.-Truidersteenweg 432, 3500 St.-Lambrechts-Herk 011 / 28 33 95
Dr. Dominique Michotte-Jansen Graaf de Brigodestraat 24 001, 3500 Sint lambrechts Herk 011 / 31 14 58
Dr. Johan Poncelet
St.-Lambrechts Herkstraat 100, 3500 St.-Lambrechts-Herk
011 / 31 67 10
Dr. Margot Poncelet
St.-Lambrechts Herkstraat 100, 3500 St.-Lambrechts-Herk
011 / 31 67 10
Dr. Frank Vandenabeele Langstraat 5, 3570 Alken 011 / 59 21 44