Prakijk Informatie

Op deze pagina kan je heel wat nuttige informatie terugvinden…

Raadplegingen

ENKEL OP AFSPRAAK

 • Via deze website
 • Via telefoon
 • Tijdens raadpleging

HUISBEZOEKEN

Enkel voor patiënten die te ziek of te oud zijn om zich te verplaatsen

 • Via telefoon (voor 11u)
Annuleer tenminste 12u op voorhand, indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen.

Afspraken

 • Alle artsen zijn geconventioneerd, d.w.z. dat ze werken aan de normale RIZIV-tarieven.
 • We werken allen op afspraak.
 • Door de informatisering van de gezondheidszorg is het noodzakelijk om ALTIJD je elektronische identiteitskaart (eID), kids-ID of isi+kaart mee te brengen.
 • Indien je op afspraak komt, maak je 1 afspraak per persoon.
 • Moet er een speciaal onderzoek gebeuren, maak dan de afspraak telefonisch en vraag om extra tijd te voorzien. Indien u uw niet kan nakomen, gelieve deze tijdig te annuleren.
 • Voorschriften worden enkel geschreven tijdens de raadpleging. Voor medicatie die u blijvend neemt, vraagt u de dokters tijdens de raadpleging voldoende voorschriften. Opgelet: voorschriften zijn maar 3 maanden geldig.
 • Hoewel resultaten van aangevraagde onderzoeken door uw huisarts worden opgevolgd, blijft het toch uw eigen verantwoordelijkheid om hiernaar te informeren!

Attesten en formulieren

Om deontologische redenen mag een voorschrift of attest enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk.

Uw huisarts mag enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid.

Het invullen van medische attesten, verzekeringsaanvragen, preoperatieve onderzoeken e.d. vraagt om een onderzoek. Maak hiervoor een afspraak. 

Ons netwerk bestaat uit artsen die nauw met elkaar samenwerken in de overtuiging dat dit een meerwaarde betekent zowel voor patiënten als voor artsen.

Indien uw huisarts tijdelijk afwezig is, kan u steeds terecht bij één van de collega’s, die uw volledig dossier kan raadplegen.

Dr. Jeroen Alberts
Motstraat 31, 3570 Alken 011 / 31 20 48
Dr. Caroline Craenen
Langstraat 5, 3570 Alken
011 / 59 21 44
Dr. Ann-Marie Jans St.-Truidersteenweg 432, 3500 St.-Lambrechts-Herk 011 / 28 33 95
Dr. Dominique Michotte-Jansen Graaf de Brigodestraat 24 001, 3500 Sint lambrechts Herk 011 / 31 14 58
Dr. Johan Poncelet
St.-Lambrechts Herkstraat 100, 3500 St.-Lambrechts-Herk
011 / 31 67 10
Dr. Margot Poncelet
St.-Lambrechts Herkstraat 100, 3500 St.-Lambrechts-Herk
011 / 31 67 10
Dr. Frank Vandenabeele Langstraat 5, 3570 Alken 011 / 59 21 44